ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว มาร่วมเปลี่ยน "ของเสีย" เป็น " รายได้และกำไร "

สมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างมูลเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

15 ธ.ค. 64 14:18 น.

สัมมนาหัวข้อ “เจาะลึกโอกาสการตลาดของสินค้าไทย ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ยุคหลังโควิด จากประสบการณ์นักธุรกิจไทย ในนครดูไบ”

Online Business Matching UAE เวทีแห่งการสร้างโอกาสทางการตลาด สู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

8 ก.ย. 64 11:26 น.

สัมมนาหัวข้อ "โอกาสสินค้าไทยในประเทศเมียนม่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน"

DIProm ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching เวทีแห่งการสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ประเทศเมียนม่า พบกับนักธุรกิจไทยเมืองย่างกุ้ง ผู้มีประสบการณ์ในการนาเข้าสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการ ในระยะเวลา 4 ปี

8 ก.ย. 64 11:19 น.

งานแถลงข่าวเปิดตัว "DIPROM MEGA MALL" ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง

“งานแถลงข่าวเปิดตัว DIPROM MEGA MALL " ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง เชิญพบการการเปิดตัว Virtual Mall ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ในประเทศไทย ที่สนับสนุนผลงานวิสาหกิจชุมชน ฝีมือของคนไทยที่รังสรรผลงานคุณภาพ ออกมาให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากกว่า 100 ร้านค้า

6 ก.ย. 64 14:55 น.
บริการโครงการ กสอ.

Work life balance การ ใช้ชีวิตอย่างสมดุล ของคนรุ่นใหม่

Work life balance เริ่มมีอิทธิพลกับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

17 ก.ย. 64 11:51 น.
หลักสูตรฝึกอบรม

T-goodtech

ช่องทางหนึ่งในการจับคู่ธุรกิจแบบ B2B

17 ก.ย. 64 11:51 น.
การตลาด

งานตลาดออนไลน์ รวมใจตลาด "ศิลป์ไทย" โดยกลุ่มคลัสเตอร์หัตถศิลป์สยามปี 5

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Live Streaming งานตลาดออนไลน์ รวมใจตลาด "ศิลป์ไทย" โดยกลุ่มคลัสเตอร์หัตถศิลป์สยามปี 5

3 ก.ย. 64 09:29 น.
แจ้งความประสงค์รับบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ

คำแนะนำ | ดูทั้งหมด
คลังความรู้ ล่าสุด ดูทั้งหมด

การวิเคราะห์การลงทุน

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ให้กับผู้ประกอบการได้ การเริ่มต้นธุรกิจมีความเสี่ยงสูงยิ่งเงินลงทุนสูงความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตาม ดังนั้นเจ้าของกิจการที่จะเริ่มลงทุนในกิจการใหม่ๆหรือเป็นกิจการที่จะลงทุนเพื่อการขยายควรวิเคราะห์การลงทุนก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนดีหรือไม่ นอกจากนั้นการวิเคราะห์การลงทุนยังทำให้เราทราบว่าการลงทุนนี้จะมีผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ด้วย การลงทุนสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ

6 ก.ย. 64 13:53 น.

IoT กับ 6 อุตสาหกรรมที่มุ่งหน้าสู่รูปแบบดิจิทัล

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างกำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการบรรจุ Industrial Internet of Things หรือ IIoT ลงไปในแผนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเฟรมเวิร์กของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางสังคม

23 ส.ค. 64 16:46 น.

ความสุข 8 ประการ เพื่อสร้างความสุขในองค์กร

ความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace-HWP) ด้วยการใช้เครื่องมือความสุข 8 (Happy 8) ประการ เป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมความสุขทั้งทางกายและจิตใจให้พนักงาน อันจะส่งผลต่อความสุขในครอบครัว และ ในสังคม ในหน่วยงาน ทั้งนี้ความสุขในหน่วยงานประกอบด้วย 2 มุม คือ

22 ส.ค. 64 16:37 น.

การวิเคราะห์การลงทุน

การวิเคราะห์การลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ให้กับผู้ประกอบการได้ การเริ่มต้นธุรกิจมีความเสี่ยงสูงยิ่งเงินลงทุนสูงความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตาม ดังนั้นเจ้าของกิจการที่จะเริ่มลงทุนในกิจการใหม่ๆหรือเป็นกิจการที่จะลงทุนเพื่อการขยายควรวิเคราะห์การลงทุนก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนดีหรือไม่ นอกจากนั้นการวิเคราะห์การลงทุนยังทำให้เราทราบว่าการลงทุนนี้จะมีผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ด้วย การลงทุนสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ

6 ก.ย. 64 13:53 น.

IoT กับ 6 อุตสาหกรรมที่มุ่งหน้าสู่รูปแบบดิจิทัล

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างกำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการบรรจุ Industrial Internet of Things หรือ IIoT ลงไปในแผนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเฟรมเวิร์กของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางสังคม

23 ส.ค. 64 16:46 น.

ความสุข 8 ประการ เพื่อสร้างความสุขในองค์กร

ความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace-HWP) ด้วยการใช้เครื่องมือความสุข 8 (Happy 8) ประการ เป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมความสุขทั้งทางกายและจิตใจให้พนักงาน อันจะส่งผลต่อความสุขในครอบครัว และ ในสังคม ในหน่วยงาน ทั้งนี้ความสุขในหน่วยงานประกอบด้วย 2 มุม คือ

22 ส.ค. 64 16:37 น.
ความเห็นจากผู้รับบริการ ดูทั้งหมด

บริษัทยงสง่า จำกัดก่อตั้งโดย คุณสง่า มนัสทน เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม มาอย่าง ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยคุณภาพการ ตัดเย็บสูง

บริษัท ยงสง่า จำกัด ก่อตั้งโดย คุณสง่า มนัสทน เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม มาอย่าง ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยคุณภาพการ ตัดเย็บสูง

บริษัทยงสง่า จำกัดก่อตั้งโดย คุณสง่า มนัสทน เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม มาอย่าง ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยคุณภาพการ ตัดเย็บสูง

บริษัทยงสง่า จำกัดก่อตั้งโดย คุณสง่า มนัสทน เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม มาอย่าง ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยคุณภาพการ ตัดเย็บสูง

บริษัทยงสง่า จำกัดก่อตั้งโดย คุณสง่า มนัสทน เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม มาอย่าง ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ด้วยคุณภาพการ ตัดเย็บสูง

รู้จักกับ DIProm

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” (Department of Industrial Promotion : DIPROM) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprises) ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้ประกอบการเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกล สามารถแข่งขันและยืนหยัดบนเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม

มุ่งเน้นพัฒนา SMEs ใน 3 มิติให้บริการแก่ประชาชน และผู้ประกอบการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม บริการข้อมูล และความช่วยเหลือทางการเงินใน 3 มิติให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ

บริการ ที่ปรึกษา

 

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ หรือคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ " RISMEP " (Regional Integrated SME Promotion Mechanism) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด การขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้เราเป็นผู้ช่วย แล้วจะรู้ว่าเรื่องธุรกิจ มันไม่ยากอย่างที่คิด

ติดตามได้ที่ :